หมวดหมู่: พระธรรมนำใจ

ถ้าคุณได้เห็นข้อความนี้ แสดงว่าศีลเราเสมอกัน…..เรื่องดีๆ อยากให้อ่านกันทุกคนค่ะ แล้วอย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนที่คิดว่าศีลเสมอกัน

ถ้าคุณได้เห็นข้อความนี้ แสดงว่าศีลเราเสมอกัน…..เรื่องดี […]
Read More

พระดีต้องยกย่อง! พระโอ๋ ผู้แบกปูนขึ้นบันได 400 ขั้น หลวงพี่นักพัฒนา นำจิตอาสาช่วยซ่อมบ้าน ยายตาบอด!

หลายคนมองว่าเรื่องแบบนี้หาใช่กิจของสงฆ์ไม่ คนที่พูดก็หา […]
Read More