ภรรยาที่ได้ออกเที่ยวนอกบ้านบ้าง ครอบครัวจะมีความสุขมากกว่า

เป็นอีกหนึ่งบทความที่ให้ข้อคิดได้ดีมากๆ สำหรับคู่รักหลายๆคน ”คู่ชีวิตต้องดีที่สุด” ขอแค่มี ”คู่ชีวิตที่เข้าใจกัน” แค่นี้ก็พอ “แม้นมี…วาสนา” ขอแค่มี..บ้านแสนสงบสุข ไม่หวังอัครสถาน หลังโต มั่นคง หากแต่ แข็งแรง อบอุ่น ด้วยความรักใคร่ กลมเกลียว ไม่หวังบ้านสวยงาม เลิศหรู หากแต่ งามหมดจรด ด้วยจิตใจ ของครอบครัว ที่ปรารถนาดีต่อกัน ครอบครัวจะมีความสุขมากกว่า บ้านไหนที่เลี้ยงลูกและทำงานบ้านอย่ างเดียว หลายคนยังมองว่าการมีลูกแล้วปล่อยให้ลูกอยู่กับสามีแล้วภรรย าออกไปเที่ยวนั้นเป็นเรื่องผิด ทั้งที่ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตของตัวเองเหมือนกัน ส่วนมากแล้วผู้หญิงที่แต่งงานและมีลูก …

Read More

เราไม่ได้หวังว่า ”คู่ชีวิตต้องดีที่สุด” ขอแค่มี ”คู่ชีวิตที่เข้าใจกัน” แค่นี้ก็พอ

เป็นอีกหนึ่งบทความที่ให้ข้อคิดได้ดีมากๆ สำหรับคู่รักหลายๆคน ”คู่ชีวิตต้องดีที่สุด” ขอแค่มี ”คู่ชีวิตที่เข้าใจกัน” แค่นี้ก็พอ “แม้นมี…วาสนา” ขอแค่มี..บ้านแสนสงบสุข ไม่หวังอัครสถาน หลังโต มั่นคง หากแต่ แข็งแรง อบอุ่น ด้วยความรักใคร่ กลมเกลียว ไม่หวังบ้านสวยงาม เลิศหรู หากแต่ งามหมดจรด ด้วยจิตใจ ของครอบครัว ที่ปรารถนาดีต่อกัน ไม่หวังพร้อมสรรพสิ่งแวดล้อม แห่งสวนสวรรค์ หากแต่ เป็นสังคม เอื้อเฟื้อ รายล้อมด้วย เพื่อนบ้านเป็นมิตร …

Read More

น้ำหมั ก บำรุงต้นพืช และต้นข้าว ให้ต้นงาม

วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำสูตรน้ำหมักที่ใช้ในการบำรุงพืช ให้งาม ผลดก ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ง่ายแค่ไหนไปดูกันเลย วัสดุที่ต้องเตรียม 1.ไข่ไ ก่ 4 ฟอง 2.น้ำเปล่า 1.5 ลิตร 3.ชูร ส 2 ช้อนโต๊ะ 4.รสดี 2 ช้อนโต๊ะ 5.ชามใส่น้ำ 1 ใบ 6.ขวดเปล่า 1 ใบ 7. กรวย 1 อัน …

Read More

แค่นี้ชีวิตก็มีความสุข อ่านสักนิดจะมีความคิดที่ดีขึ้น

ในแต่ละปี… จงทำชีวิตให้ “ดีขึ้น” เพราะในแต่ละวัน… ชีวิตเรากำลัง “สั้นลง” การ “อยู่กับปัจจุบัน” ไม่ใช่การ “หยุดทำ” ในเรื่องสำคัญ แต่มันคือการ “หยุดทุกข์” ไปกับเรื่องที่ไม่สำคัญ อารมณ์ “ลบ” ทุกชนิด จะทำ ร้ า ยเรา ก่อนที่จะทำ ร้ า ย คนอื่นเสมอ…ส่วนอารมณ์ “บวก” ทุกชนิด จะให้พรเรา ก่อนที่จะให้พรคนอื่นเสมอ …

Read More

ไ ม่ มี ใ ค ร ห ร อ ก ที่จะอยูกับเราได้ตลอดเวลา หัดห า ค ว า ม สุ ข ให้กับตัวเอง

คุณต้องหัดรู้จักรักตัวเอง และซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกเราเอง หัดที่จะหาความสุขให้กับตัวคุณ เพราะเรื่องจริงแล้วไม่มีคนที่จะอยู่กับเราได้ตลอดเวลา ไม่มีรักใด รักเราได้มากเท่ากับเรารักตัวเอง เพียงทำทุกวินาทีให้มีความสุข อ ย า ก ทำอะไร ก็ทำเลยหากทำแล้วสุข โดยไม่ เดือดร้อนใครเขา ไม่ทำให้ใครลำบาก ทำไปเลย เวลาทำงานหาเงิน ก็ทำอย่างพอประมาณ ไม่ทำจนเ สี ย สุขภาพ ไม่คาดหวังมากมาย หรือ อ ย า ก มีความมั่งคั่งเกินตัว …

Read More

หนุ่มออกจากงาน มาเลี้ยง”ฮวก”ขายโลละ 400 บาท

นายธนากร เลิกจากไปขายแรงงานในโรงงานที่ จังหวัดชลบุรี กลับบ้านมาทำอาชีพ เลี้ยง ลูกอ๊อด หรือที่ชาวอีสานเรียกว่า ฮวก ขาย ซึ่งทำให้มีรายได้ดี เนื่องจากตลาดยังขาดแคลน เมื่อไปถึงพบนายธนากร หอมดวง อายุ 26 ปี กำลังตักฮวกขายให้ลูกค้าในราคาขีดละ 40 บาท หรือกิโลละ 400 บาท ซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่ฮวกมีราคาแพง 1 ครั้ง เนื่องจากเข้าหน้าหนาวกบเลิกทำเตรียมจำศีล ทำให้มีฮวกจำนวนน้อย นายธนากร เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้มีอาชีพเป็นช่างทำงานในโรงงานที่ …

Read More

เตรียมร่างกฎ 58 ต้นไม้มีค่า ใช้ค้ำประกันเงินกู้จากสถาบันการเงินได้

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เป็นผู้จุดประกายความคิดให้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกกฎกระทรวงเพื่อเพิ่มทรัพย์สินอื่นมาเป็นหลักประกัน กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงเปิดเวทีประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่า ทุกหน่วยงานต่างสนับสนุ นแนวคิดเรื่องการใช้ไม้มีค่าเป็นสินทรัพย์หลัก ประกันทางธุรกิจ เพราะนโยบายนี้ สร้างผลดีต่อประเทศชาติ รวมทั้งภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้นำไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าสูง มาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ โดยการออกเป็นกฎกระทรวง ตามมาตรา 8 (6) แห่งพระราชบัญญัติ หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 เพื่อเปิดทางให้ใช้ไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ สำหรับไม้ยืนต้นที่กำหนดตามบัญชีท้ายกฎหมายว่าด้วยสวนป่า จำนวน 58 ชนิด …

Read More

วิธีทำบุญกรวดน้ำให้แก่เทวดาประจำตัว เพื่อชีวิตที่ดีมีสิริมงคล เสริมบารมี

เราทุกคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีเทวดาประจำตัวคุ้มครองตัวเราอยุ่ แต่ทุกสิ่งขึ้นอยุ่กับสิ่งที่เราทำ ดังนั้นหากเราอยากมีชีวิตที่ดีมีความสุขเราก็ควรหมั่นทำบุญให้กับตัวเราและเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านคอยดูแลเรา วันนี้หากใครคิดที่จะทำบุญให้เทวดาประจำตัวแต่ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างำร วันนี้ธรรมดีได้ดีมีวิธีและบทสวดเพื่อทำบุญให้เทวดาประจำตัวคุณ บทกรวดน้ำแก่ เทวดาประจำตัว (หลังทำบุญ เช่น ตักบาตร ถวายสังฆทาน เป็นต้น) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ(3 จบ) นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์โปรดเสด็จมาเป็นประธาน อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ …

Read More