Loading...

วิธีขอพร ท้าวเวสสุวรรณ ให้มีโชคลาภ เงินทอง ชีวิตไม่มีอุปสรรค ศัตรูแพ้พ่าย

เมื่อชีวิตเจอแต่ปัญหา มีแต่ความทุกข์ คุณเคยสงสัยมั้ยว่าเพราะอะไรนะทำไมชีวิตเราถึงเป็นแบบนี้? เราทำอะไรผิดหรอ? เราทำอะไรไม่ดีตอนไหน? เราทำกรรมอะไรไว้?

หากคุณเป็นคนที่เจอกับปัญหานี้อยู่วันนี้ tamdedaide มีอีกแนวทางที่เป็นที่พึ่งทางใจที่หลายคนบอกว่าเมื่อลองสวดบูชาขอพรท่านแล้วชีวิตดีขึ้น ปัญหาต่างๆก็หายไปได้โดยง่าย ท่านผู้นั้นก็คือ ท่านท้าวเวสสุวรรณ

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ
ผู้ใดหวังความเจริญในลาภยศ ทรัพย์สินเงินทอง อำนาจวาสนา ให้บูชารูป องค์ท้าวเวสสุวรรณ หรือ ท้าวกุเวร ตามคาถาบูชาต่อไปนี้
คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ หรือ ท้าวกุเวร (บูชาประจำวัน)

ตั้ง นะโม 3 จบ

อิติปิโสภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณมรณังสุขัง อะหังสุคะโต นะโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโณ จตุมหาราชิกา ยักขะพันตา ภัทภูริโตเวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโมพุทธายะ

เคล็ดการบูชาท้าวเวสสุวรรณ (ขอพร บนบาน)
จุดสักการะธูป 9 ดอก และถวายดอกกุหลาบ 9 ดอก แล้วตั้งนะโม 3 จบ ระลึกถึงคุณบิดา มารดา และครูบาอาจารย์ ทั้งหลาย ที่ประสิทธิประสาทวิชามาแล้วระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แล้วท่องคาถาท้าวเวสสุวรรณดังนี้

“อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ”

อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ
สาธุ… ลูกชื่อ…… นามสกุล…….อาศัยอยุ่บ้านเลขที่……… ขอกราบกรานองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหมด และ
กราบขอบารมีองค์เสด็จปู่ท่านท้าวเวสสุวรรณผู้เป็นมหาราชที่ยิ่งใหญ่ ทางทิศเหนือเป็นผู้ดูแลและรักษามนุษย์ในพระพุทธศาสนาขออัญเชิญเสด็จมารับการ กราบไหว้บูชาของพวกลุกเหล่านี้ เมื่อเสด็จปุ่ท้าวเวสสุวรรณได้ทรงรับทราบแล้วโปรดประทานพรให้ลุกๆและครอบ ครัว ประสบแต่สรรพสิริมงคล อุดมโชคลาภ และขอให้เสด็จปุ่ท้าวเวสสุวรรณ
ได้โปรดอภิบาลให้ลูกๆๆและครอบครัวปราศจากภัยทั้งหลายอันตรายทั้งปวงตลอดไปด้วยเทอญ

(หาก มีความทุกข์เรื่องใดๆๆจะบนก็ให้กล่าวดังนี้)เนื่องจากตอนนี้ลูกมีทุกข์มี เคราะห์เรื่อง………………………….ลูกจึงขอกราบขอบารมีเสด็จปุ่ ท่านท้าวเวสสุวรรณได้โปรดช่วยปัดเป่าทุกข์หรือเคราะห์ เรื่อง………………………………. ลูกขอพึ่งบารมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และท่านท้าวเวสสุวรรณ
และบริวาร ขอให้เรื่อง…………..ลูกขอบนท่านด้วยเมื่อสำเร็จผลลูกจะทำกุศลถวายให้ขอ เสด็จปู่ท้าวเวสสุวรรณได้โปรดอนุเคราะห์ลูกด้วยเถิดเจ้าค่ะ

การบนบานนั้นหากบนบานในเรื่องสำคัญต้องปฏิบัติตามนี้
1. บนเรื่องการงาน ให้ท่าน บนด้วยสังฆทานหนึ่งชุด
ในสังฆทานให้มีรองเท้าพระ 1 คู่ อาสนสงฆ์ 1ผืน พระพุทธรูป1องค์ เข็มกับด้าย1ชุด

2. บนเรื่องการเงิน ให้ท่านบนด้วย
สังฆทานหนึ่งชุด ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท หรือถวายพระพุทธรูป9นิ้ว

3. บนเรื่องความรักครอบครัว ให้บนด้วยการถวายดอกกุหลาบแดง
บูชารูปปั้นท่านท้าวเวสสุวรรณที่วัดไหนก็ได้ 9 ดอก ถือศีลแปด วันตัว(วันที่เราเกิด) และวันพระ

4. บนเรื่องความเจ็บป่วยและสุขภาพ ให้ท่านบนด้วยการ
ถวายหนังสือสวดมนต์(ยิ่งเป็นสวด7ตำนาน12ตำนานยิ่งดี)ถวายวัดไหนก็ได้ ปล่อยปลา(กี่ตัวก็ได้)

5. บนเรื่องการเรียน ให้บนด้วยการทำบุญสร้างพระไตรปิฏก ตำราเรียนนักธรรม หรือจะถวายเป็นค่าเล่าเรียนสงฆ์หรือสามเณรในวัดที่มีพระสงฆ์เรียนพระ ปริยัติธรรมก็ได้

6. บนเรื่องสอบบรรจุ สอบเข้าทำงาน และเลื่อนตำแหน่ง
โยกย้ายให้บนด้วย สังฆทาน 1 ชุด เก้าอี้ 1 ตัว ร่มถวายสงฆ์ 1คัน

ข้าวของทุกชนิด ในการบนแต่ละอย่าง(เมื่อได้ไหว้ตามวิธีข้างบนก่อนจึงค่อยบนบานศาลกล่าว)เมื่อท่านได้ดังปรารถานาแล้ว
จึงให้ไปทำบุญ ถวายวัดไหนก็ได้ ที่เป็นวัดในศาสนาพุทธ แล้วกรวดน้ำอุทิศกุศล ถวายท้าวเวสสุวรรณและบริวาร

หากปฏิบัติได้ผลตามที่ขอก็อย่าลืมที่จะแก้บนด้วยไม่งั้นสิ่งที่ได้มาอาจจะถูกเอาคืนไปได้อย่างรวดเร็ว และชีวิตจะตกต่ำ เมื่อขอพรสำเร็จก็อย่าลืมที่จะปฏิบัติดีต่อไป เป็นคนดีในทุกวันแล้วชีวิตจะพบกับความเจริญรุ่งเรืองแบบยั่งยืน…สาธุ

Comments

comments

Loading...