Loading...

นักร้องลูกทุ่งวิถีเกษตร ‘ไมค์ ภิรมย์พร’ ทำไร่นาสวนผสม พร้อมเปิดรีสอร์ท

คนดัง ดาราหลายๆ คนในปัจจุบันหันเหชีวิตของตัวเองด้วยการเพิ่มทางเลือกสร้างอาชีพด้านการเกษตรเข้ามา

สำหรับ ‘ไมค์ ภิรมย์พร’ เองก็ไม่วายที่จะหันเหไปเป็นชาวนาจริงจังที่จังหวัดอุดรธานีจังหวัดบ้านเกิด

โดยตั้งใจใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

โดยก่อนหน้านี้เขาเองก็ได้โพสต์ในไอจีส่วนตัวว่า

“ทุกอาชีพ ถ้าเรานำแนวคิดของพระองค์มาปรับใช้ ใช้ชีวิตแบบพอเพียง ผมว่าทุกคำสอนของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทยนั้น เพราะพระองค์รู้ดีที่สุด ว่าประชาชนของพระองค์ต้องการอะไร เพราะพระองค์ได้รู้จักวิถีชีวิต ของพวกเราชาวไทยอย่างแท้จริง ผมเองก็ได้สอนลูก สอนหลาน ถึงคำสอนเหล่านี้จากรุ่นสู่รุ่น เพื่อความสุขที่ยั่งยืนของชีวิต”

สำหรับที่นาผืนนี้เป็นที่นาในจังหวัดบ้านเกิด ไมค์เลือกที่จะทำนา ปลูกข้าวไว้ทานเอง

และยังทำไร่นาสวนผสม บนผืนดินผืนนี้มีการปลูกหลายๆ อย่างทั้งข้าว พืชผักต่างๆ อย่างมะนาว หน่อไม้ กล้วย ผักสวนครัวต่างๆ

สำหรับอาชีพนักร้องของไมค์ ภิรมย์พรนั้นหลายคนอาจคิดว่าตลอดระยะเวลาที่อยู่ในสายอาชีพนั้น ไมค์มีรายได้มหาศาลไม่จำเป็นที่จะต้องมาทำไร่ทำนาก็ได้

แต่สำหรับไมค์นั้นกลับคิดว่าการทำนาคือการส่งต่อสู่คนรุ่นลูกรุ่นหลานให้เข้าใจถึงชีวิตของคนๆ หนึ่งว่าควรมีความขยันขันแข็ง ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่

แม้จะมีเงินทองมากมายแต่ถ้าหยุดนิ่งไม่ทำมาหากินก็มีสิทธิอดตายได้ ดังนั้นผลผลิตจากผืนนาของไมค์ ภิรมย์พรส่วนหนึ่งเก็บไว้กินใช้ในครัวเรือน ส่วนที่เหลือนำไปจำหน่าย

ในอนาคตยังตั้งใจจะทำรีสอร์ทที่มีผักปลอดสารพิษให้นักท่องเที่ยวได้รับประทานเหมือนกับตนเอง

นอกจากนั้นจะเพิ่มร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก โดยตั้งชื่อรีสอร์ทนั้นว่าเฮือนอ้ายไมค์ ภิรมย์พรตั้งอยู่บนถนนมิตรภาพ

จุดเด่นของรีสอร์ทแห่งนี้คือการตั้งชื่อห้องตามชื่อเพลงของไมค์ ภิรมย์พร

Comments

comments

Loading...