ธรรมะของหลวงปู่ชา . . . ท่านน่าเลื่อมใสมากๆ . . ชีวิตที่เจริญแล้ว

     วันนี้ธรรมดีได้ดีก็นำเรื่องราวประวัติที่น่าสนใจของหลวงปู่ชา ท่านเป็นพระสายธุดงค์ที่แอดมินเคารพมากๆ ท่านนึงเลยทีเดียว นึกแล้วก็คิดถึงสมัยเด็กๆที่แอดมินเคยเป็นเด็กวัดที่สวนโมกข์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปค้างแรมบนยอดเขา เจอสิงสาราสัตว์ต่างๆมากมาย

คลุกดินด้วยปุ๋ยคอกอย่างดี แล้วจึงปลูกต้นไม้ลงไป
เมื่อปลูกแล้ว เราต้องคอยดูแล โดยหมั่นรดน้ำ พรวนดิน ดายหญ้า และล้อมรั้วกันอันตรายให้

ช่างเป็นเรื่องราวดีๆที่น่าประทับใจจริงๆ

หน้าที่ของเรามีเพียงแค่นี้ ทำให้ครบ ทำให้ดีที่สุด
ส่วนผลที่ต้นไม้จะให้นั้น บางชนิด ๑ ปีให้ผล
บางชนิด ๓ ปี ๕ ปี ๑๐ ปี
นั่นเป็นเรื่องของเขา เป็นเรื่องของต้นไม้เขาเอง

โยม อย่าลืมนะ หน้าที่ของเรานั้น
ทำเหตุให้ดีที่สุดเท่านั้น ส่วนผลที่จะได้รับเป็นเรื่องของเขา
ถ้าเราดำเนินชีวิต โดยมีการปล่อยวางเช่นนี้แล้ว ทุกข์ก็ไม่รุมล้อมเรา

ธรรมะอย่างนี้…ใคร ๆ ก็ปฏิบัติได้
ปฏิบัติที่ไหนก็ได้ ปฏิบัติเมื่อไรก็ได้

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ หลวงพ่อชา

ผู้มีสติ

โดย
หลวงพ่อชา สุภัทโท

ผู้ใดมี “สติ” … อยู่ทุกเวลา
ผู้นั้นก็จะได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้า…อยู่ตลอดเวลา

เพราะว่า เมื่อตามองเห็นรูป…ก็เป็นธรรมะ
หูได้ยินเสียง…ก็เป็นธรรมะ
จมูกได้กลิ่น…ก็เป็นธรรมะ
ลิ้นได้รส…ก็เป็นธรรมะ
ธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจ นึกขึ้นได้เมื่อใด…เป็นธรรมะเมื่อนั้น

ฉะนั้น “ผู้มีสติ”
จึงได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลา…ไม่ว่าจะยืน เดิน นั่ง นอน
มันมีอยู่ทุกเวลาเพราะอะไร ? เพราะเรามีความรู้อยู่

ในเวลานี้ เราจึงเรียนอยู่กลางธรรมะ
จะเดินไปข้างหน้า…ก็ถูกธรรมะ
จะถอยไปข้างหลัง…ก็ถูกธรรมะ

ท่านจึงให้มี “สติ”
ถ้ามีสติแล้ว มันจะเห็นกำลังใจของตน เห็นจิตของตน
ความรู้สึกนึกคิดของตัวเองเป็นอย่างไร ก็ต้องรู้
รู้ถึงที่แล้ว ก็รู้แจ้งแทงตลอด

…เมื่อมันรอบรู้อยู่เช่นนี้
การประพฤติปฏิบัติ มันก็ถูกต้องดีงามเท่านั้นแหละ

Comments

comments