“ปล่อยวาง” คำตอบสุดท้ายที่ชีวิตต้องการ ลองอ่านดูเถิด

” เราจึงควรปลดปล่อยความทุกข์ทั้งหลาย
ออกไปจากใจ แล้ววางลง วางให้ถูกที่
ทั้งสิ่งที่เราปล่อยไป และ ใจเราเอง … ”
เราไม่สามารถเป็นอิสระจากการเกาะยึดผู้ใด
สิ่งใด หรือ อารมณ์บางอย่างไว้ เนื่องด้วย
” อิสระภาพ ” เกิดจาก … กาารปลดปล่อย

.

.

เหมือนบางคน ที่ติดคุกในใจตนเอง
เพราะไม่ยอมปลดปล่อย ความโกรธแค้น
…. ออกไปจากใจ ด้วยการให้อภัย !
ใจที่ไม่เคยปลดปล่อยอารมณ์อันเศร้าหมอง ขุ่นมัวทิ้งไป
ไม่มีวันได้พบกับความสงบ อิสรภาพต้องมาก่อน ความสงบจึงจะ
ตามมา การเกาะยึด และสำคัญมั่นหมายสิ่งใดไว้ คือ อุปสรรคต่อการ
สละ ละ วางอุปทานในใจ ทำให้เกิดการยึดมั่นถือมั่น

.

.

เราต้องเข้าใจสัจธรรมชีวิตก่อนว่า …
สรรเสริญกับนินทา เป็นของคู่กัน
เมื่อหยิบสุข ก็ต้องติดทุกข์มาด้วย

.

.

อยากได้คำสรรเสริญ ก็ต้องทนกับคำนินทา
ท่านสอนให้อดทน อดทนต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้น
อย่าไปถือมั่น แต่จับอารมณ์มาดู
พอรู้เรื่องแล้ว ก็ปล่อยมันไป

.

โกรธก็ตามดูความโกรธ ดูให้รู้ว่ามันไม่ดี
แล้วทิ้งมันไป ท่านเห็นว่า การอยู่กับคนมากๆ
ยิ่งเป็นโอกาสที่จะศึกษาธรรมะได้มากที่สุด
เราต้องรู้เรื่องความวุ่นวายเสียก่อนจึงจะสงบ
………………… ไม่ต้องหนีไปไหน !

.

ดังนั้นจงฝึกจิตให้สงบ ด้วยสมาธิ เพื่อจะเรียกปัญญา คือ
ความฉลาดของจิตให้เกิดขึ้นมา เพื่อเอาไปใช้แก้ปัญหา
ด้วยการทำจิตให้ ” ปล่อยวาง ” อยู่เสมอ
และในที่สุดความหลุดพ้น จากความทุกข์ทั้งปวง
ก็จะเกิดขึ้นอย่างถูกต้องได้ไม่ยากนัก

Loading...

Comments

comments