ประวัติหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด บันทึกไว้เมื่อร.ศ.126

    นครเมืองพระเรื่องราวจากหนังสือที่นำมาเป็นภาษาเก่าโบราณ ที่บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น บางคำอาจไม่เหมือนยุคปัจจุบันหาใช่พิมพ์ผิดไม่

ตอน  ประวัติหลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด  วัดช้างให้ อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี

ตามตำนานกล่าวว่าสมเด็จพะโคะ  องค์นี้ได้รับสมณศักดิ์เป็น  “พระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์”  จากสมเด็จพระมหาธรรมราชา  สมัยกรุงศรีอยุธยา

ตามประวัติโดยย่อ  สมเด็จพะโคะ ชาตะ  ที่บ้านสวนจันทร์  ตำบลชุมพล เมืองจะทิ้งพระ(ปัจจุบันเรียกสะทิงพระ)  จังหวัดสงขลา (เดิมเมืองตะลุง)  เมื่ออายุได้  7  ปี  บิดาได้นำไปถวายสมภารจวง  วัดดีหลวง

พออายุ 15 ปีก็บวชสามเณร  เรียนนโม  ก,ข แลขอมไทย  จบแล้วเรียนธรรมบททศชาติ  สมเด็จพระชินเสน  ณ วัดศรีกูญัง ต่อมาพระอาจาย์ได้นำฝากเรียนหนังสือ  มูลกัจจายน์  ณ วัดสีหยัง  เมือเรียนจบก็ไปเรียนกับสำนักพระครูกาเดิม  ณ  วัดสีเมือง  เมืองนครศรีธรรมราช  และทรงทำญัติอุปสมบทให้เป็นพระภิกษุ ได้ฉายา  “สามีราโม”  หลังศีกษาจบทรงกลับเมืองจะทิ้งพระ ตอนหลังได้นั่งเรือสำเภาไปยังกรุศรีอยุธยา และทรงอยู่วัดราชานุวาส

ต่อมาได้ทรงแปลพระธรรมของพระเจ้ากรุงลังกาที่ทรงท้ากับพระเจ้ากรุงไทย  ได้สำเร็จ  พระมหาธรรมราชาทรงพอพระทัยแต่งตั้งสมณศักดิ์  พระราชทานนาม  “พระราชมุณีสามีรามคุณูปมาจารย์”  ในการนั้นแล

ข้อมูลทางบรรณานุกรม  หอสมุดแห่งชาติ  มูลนิธิสมเด็จหลวงปู่ทวด  และพระครูวิสัยโสภณ (ทิม )  วัดช้างให้  ประวัติวัดช้างให้  อ้างจากเทศาภิบาลเล่มที่ 3-4 ร.ศ.126  หนังสือครั้งกรุงเก่าว่าด้วยการพระราชทานที่กัลปนา

 

หลวงปู่ทวดท่านทรงเป็นพระมหาเถระที่ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมและทรงคุณธรรมคุณวิเศษเป็นอย่างยิ่ง  จนได้รับการยอมรับทั้งในหมู่ชาวไทยพุทธและไทยมุสลิม  โดยเฉพาะพระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาทรงศรัทธาเลื่อมใสในคุณธรรมคุณวิเศษภูมิรู้ภูมิธรรมของหลวงปู่เป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านช่วยให้ไทยพ้นจากการยึดครองของกรุงลงกาและปราบโรคระบาดที่คร่าชีวิตผู้คนมากมายด้วยอำนาจพระพุทธมนต์ พระเจ้ากรุงศรีอยุธยาถึงกับพระราชทานราชทินนามหรือสมณศักดิ์ให้หลวงปู่เป็นกรณีพิเศษ ยกท่านเป็นใหญ่ในหมูสงฆ์ยุคกรุงศีอยุธยาและฉายาเหยียบน้ำทะเลจืดที่ท่านได้รับยกย่องก็ด้วยท่านช่วยให้ลูกเรือประมงรอดชีวิตจากการอดน้ำ หลวงปู่เหยียบน้ำทะเลที่เค็มจัดให้จืดสนิททั้งบริเวณให้อาบดื่มกินได้เป็นอัศจรรย์

น้อมกราบบูชาคุณพระเดชพระคุณหลวงปู่ทวดด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง

ขอบพระคุณภาพและข้อมูลเพิ่มเติมจาก

www.google.co.th

Loading...

Comments

comments